Шляхом легалізації відповідно до положень Закону України "Про об'єднання громадян" та проведення державної реєстрації при ФМГ №17 створена юридична особа - Громадська організація з назвою "Інтелектуал-17" на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності і гласності (Протокол №1 установчих зборів засновників Громадської організації "Інтелектуал-17" від 05 травня 2008 р. посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Максимюк Т. Ф. та зареєстрований в реєстрі за №1314; 1315).

Місце проведення державної реєстрації - Виконавчий комітет Вінницької міської ради;

Дата проведення державної реєстрації - 09.06.2008 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію - Серія А00 №826307

У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України " Про об'єднання громадян", іншими нормативно-правовими актами та Статутом.

У своїй діяльності ГО "Інтелектуал-17" не переслідує комерційних цілей і не ставить перед собою завдань по отриманню прибутку та його перерозподілу між своїми членами. (Рішення ДПІ у м. Вінниці за №368 від 05.08.2008 р. про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій (установ)

З моменту державної реєстрації Організація набуває право юридичної особи, має свої рахунки в установах банків; печатку зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом та логотипом у вигляді щита, в середині якого знаходиться стилізовані атоми навколо ядра, під ним - цифра 17, а зверху - книжка у розгорнутому вигляді.

Мета

Основною метою створення Організації є об'єднання зусиль членів Організації для покращення умов для пошуку, розвитку та навчання обдарованих дітей ві на основі цього формування інтелектуальної еліти суспільства, а також; для фінансової допомоги і матеріально-технічного забезпечення діяльності закладу «Фізико-математична гімназія № 17 м. Вінниці»

Для здійснення цієї мети Організація виконує наступні завдання:

 • сприяє розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, надає допомогу вчителям, учням, науковим працівникам на базі ФМГ № 17;
 • сприяє створенню науково-дослідних, навчальних, видавничих структур для апробації
 • нового змісту і нових інформаційних технологій навчання;
 • допомагає талановитій творчій молоді;
 • приймає участь у здійсненні необхідної професійної та інформаційної допомоги вчителям, класним керівникам, учням, співробітникам ФМГ № 17;
 • призначає стипендії учням, премії та гранди вчителям та співробітникам ФМГ № 17 за рахунок коштів, спрямованих на реалізацію програм;
 • допомагає в організації і участі молоді в олімпіадах, конкурсах, фестивалях, навчаннях, призначенні заохочувальних премій;
 • допомагає в організації оздоровчих заходів для обдарованих дітей ФМГ № 17 та сприяє їхньому відпочинку, який поєднується з можливостями для творчої праці;
 • сприяє поліпшенню матеріально-технічної бази ФМГ № 17;

Вищим органом управління Організації є загальні збори.

У період між загальними зборами постійно діючим керівним органом є Правління, що вирішує всі питання його поточної діяльності.

Голова Правління - Гуменюк Олександр Васильович:

Заступник Голови - Мироненко Тетяна Леонідівна,

Секретар - Постемська Лілія Степанівна.

Контроль за фінансовою діяльністю Організації здійснює Ревізор.

Ревізор Організації - Хопта Андрій Петрович

ГО «Інтелектуал - 17» в своєму штаті не має найнятих працівників.

Джерелами надходжень коштів та іншого майна Організації є:

 • добровільні грошові внески і пожертвування від фізичних чи юридичних осіб;
 • державні асигнування;
 • вступні та членські внески;
 • інші не заборонені законом надходження.

Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Рішення про внесення організації (установи) до Реєстру неприбуткових організацій (установ)

Статут Громадської організації "Інтелектуал - 17"

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи