Положення про обласний  освітній експериментальний майданчик-лабораторію з проблем впровадження  ІТ в освітній процес та життєдіяльність  установ середньої освіти

1. Загальні положення

1.1. Підстави створення лабораторії

Лабораторія створюється на базі фізико-математичної гімназії №17 м. Вінниці та Вінницького міського центру дистанційної освіти з метою впровадження в освітній процес та життєдіяльність навчальних закладів середньої освіти м. Вінниці та Вінницької області сучасних досягнень в галузі ІТ та телекомунікацій.

Підставою для створення лабораторії є напрацювання колективу фізико-математичної гімназії №17 та Вінницького міського центра дистанційної освіти в вказаному напрямку, а саме:

 • розроблено (та в значній своїй частині реалізовано) концепцію організації навчально-виховного процесу з використанням інформаційно-освітнього середовища (ІОС) (додаток 1);
 • накопичено досвід по створенню та підтримці освітнього Інтернет-порталу www.edu.vn.ua 
 • розроблено та реалізовано протягом багатьох років мережну технологію проведення інтелектуальних змагань школярів, зокрема  щорічне  проведення (наказ МОН України №_638_від 06.11.02) Всеукраїнських Інтернет-олімпіад школярів з  інформатики (www.olymp.vinnica.ua);
 • створення та постійна присутність в Інтернеті системи дистанційної підтримки традиційних форм освіти для школярів (disted. disted.edu.vn.ua).

1.2. Основні напрямки діяльності лабораторії

 • створення  на базі фізико-математичної гімназії № 17 м. Вінниці пілотної школи, що працюватиме в умовах використання  програмно-апаратної платформи інформаційно-освітнього середовища (ІОС), здійснення повномасштабної тестової експлуатації програмно-апаратного комплексу ІОС, внесення змін та доповнень в  архітектуру ІОС, що вникатимуть внаслідок переходу на 12-річну систему навчання та інших структурних змін
 • наповнення ІОС освітньо-інформаційними ресурсами  відповідно діючих програм з базових дисциплін середньої освіти;
 • розробка та пілоте впровадження методик викладання навчальних дисциплін з використанням можливостей ІОС;
 • впровадження в освітній процес середньої школи механізмів дистанційної підтримки освіти, як складової частини ІОС;
 • розробка методології та технології управлінської діяльності керівництва закладом та його взаємодії з органами управління освіти на основі використання ІОС:
 • розробка методології та технології взаємодії з батьківською  громадськістю на основі використання ІОС;
 • поступова  повна інтеграція в ІОС  всіх закладів середньої освіти міста та області, створення віртуальної (VAP) освітньої мережі регіону.

В свої роботі лабораторія тісно взаємодіє з навчальними закладами середньої освіти  м. Вінниці та Вінницької області, відділами інформаційних технологій та дистанційної освіти  Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, методичним кабінетом управління освіти Вінницької міської ради, структурними підрозділами дистанційної освіти вищих навчальних закладів, іншими, спорідненими за напрямком діяльності установами освіти України та зарубіжжя.

1.3. Створення та ліквідація лабораторії

Лабораторія створюється рішенням сесії Вінницької міської ради як структурний підрозділ фізико-математичної гімназії №  17 м. Вінниці з внесенням відповідних змін до її штатного розпису та Статуту та рішенням сесії обласної ради про надання щорічної цільової субвенції з обласного бюджету на видатки, пов'язані з роботою лабораторії. Лабораторія може бути ліквідована рішенням сесії Вінницької міської ради згідно з діючим законодавством  з внесенням відповідних змін до Статуту та штатного розпису гімназії.  Лабораторія функціонує на основі Закону України «Про освіту», інших законодавчих актів України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України,  наказів та розпоряджень управління освіти і науки Вінницької державної адміністрації та управління освіти Вінницької міської ради, Статуту фізико-математичної гімназії №17 м. Вінниці та даного Положення. 

2. Організаційна структура лабораторії

2.1. Склад,  структура лабораторії та контроль за її діяльністю

До складу лабораторії входять співробітники, кількість, посади, обов'язки  та посадові оклади яких визначені доповненням до штатного розпису гімназії (додаток 2).  Структура лабораторії (склад обладнання, приміщення) визначається  і затверджується директором ФМГ№17. Контроль за діяльність лабораторії здійснюється управлінням освіти та науки Вінницької обласної державної адміністрації та управлінням освіти Вінницької міської ради в встановленому порядку.

2.2. Фінансування діяльності лабораторії

Лабораторія утримується за рахунок цільової субвенції обласного бюджету та цільових коштів міського бюджету. Всі кошти на утримання лабораторії зараховуються до кошторису ФМГ№17 і не можуть бути використані на інші потреби гімназії.   

2.3. Організація управління лабораторією

Керівництво лабораторією здійснюється  завідуючим лабораторією - заступником директора гімназії з ІТ. План роботи лабораторії на черговий навчальний рік  погоджується з Вінницьким обласним інститутом післядипломної освіти, методичним кабінетом управління освіти Вінницької міської ради,  є складовою частиною річного плану гімназії №17 як окремий його розділ, затверджується педагогічною радою гімназії. Звіти про роботу  щороку заслуховуються на педагогічній раді гімназії, та в письмовій формі надаються  в кінці навчального року до міського та обласного управлінь освіти.