Робота лабораторії у другому семестрі 2020-2021н.р. проводилася у напрямку поглиблення знань учителів щодо родзинок системи  https://edu.edu.vn.ua/, які підвищують ефективність дистанційного навчання.

Організація групової роботи у вебінарній кімнаті BigBlueButton була однієї з числених таких родзинок. Їй був присвячений методичний семінар 21 січня 2021 року, який проводила методист лабораторії Порхун Алла Олексіївна.

Групова діяльність, очно чи онлайн, допомагає виробити та удосконалити  спільні для всіх компетентностей наскрізні вміння, такі як висловлювати власну думку, критично та системно мислити, діяти творчо, виявляти ініціативність, логічно обґрунтовувати позицію, конструктивно керувати емоціями, приймати рішення, розв’язувати проблеми.

Багато факторів визначають ефективність групової роботи, але перш за все учням має бути зрозуміла її доцільність. Порхун А.О. ознайомила вчителів з тим, що думають про групову роботу її учні, які виділили більшість переваг, що описані й у педагогічних статтях.

Доповідач познайомила з різними онлайн-інструментами, які допомагають організувати ГР як в синхронному так й в асинхронному варіанті: віртуальні дошки, Google Документи, Google Таблиці,  Google Презентації. Цікавими для дітей є інструменти створення інтелектуальних карт.

Основна частина доповіді була зосереджена на організації групової роботи у вебінарних кімнатах edu.edu.vn.ua. Порхун А.О. наголосила на алгоритмі поділу на групи, можливостях системи BigBlueButton, особливостях групової роботи онлайн.

Алла Олексіївна нагадала ролі та правила роботи у групі,  запропонувала свої розробки інструктивної карти та пам’ятки по роботі у вебінарній кімнаті, запропонувала завдання для груп та провела групову роботу з учителями на онлайн-педраді, запропонувала поділити думками щодо проведеної роботи.

 

До заходу були розроблені матеріали, які вчителі могли взяти за основу при організації групової роботи – пам’ятки, правилаhttps://edu.edu.vn.ua/media/doc/porkhun_group_work_memo.pdf.

Методистом Порхун А.О. була розроблена інструкція з групової роботи у вебінарній кімнаті edu.edu.vn.ua - https://edu.edu.vn.ua/media/doc/porkhun_edu.edu.vn.ua_group%20work.pdf


Запис семінару можна переглянути за посиланням https://bbb2.pmg17.vn.ua/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=42cf24bdf652d6c6c64dfa8096aea09cb270dc3e-1611235713235.